Anlaşmalar

gizlilik anlaşması

gizlilik anlaşması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

https://seibusilverstone.com (“Seibu Silver Stone”) adresine aktarılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Seibu Silver Stone, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10. maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar müşterilerimizin ve sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır. Seibu Silver Stone, Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi’ni mevcut mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Seibu Silver Stone’un KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMASININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin kullanımına ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. İlk aşamada KVKK tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkeler belirlendi. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleriyle kişisel verilerin korunmasına yönelik bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Öte yandan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri toplamamız ve kullanmamız gerekmektedir.

2) Seibu Silver Stone KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAK İÇİN HANGİ YÖNTEMLERİ KULLANIR?

https://seibusilverstone.com web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden işlem yapan müşterilerimizin vermiş olduğu veriler, müşterilerimizin onayına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Seibu Silver Stone tarafından işlenmektedir.

Seibu Silver Stone’a ait olan https://seibusilverstone.com web sitesi, çerez kullanan bir sitedir. çerez; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya sabit diskinde saklanan ve cihazın tespit edilmesini sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

https://seibusilverstone.com. Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, kendisine ait olmak kaydıyla navigasyon bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli bir şekilde saklayacaktır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Beyanında belirtilen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmaz. saklanacak

https://seibusilverstone.com. çerezler; tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları aracılığıyla topladığı bilgileri saklar. https://seibusilverstone.com amaçları doğrultusunda size özel promosyonlar, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesi veya mobil uygulamanın içeriğini size göre geliştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek; sitedeki gezinme bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi takip edebilir.

https://seibusilverstone.com, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sitede sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) WEB SİTESİ ÇEREZLERİ NASIL KULLANILIR?

Seibu Silver Stone’a ait olan https://seibusilverstone.com web sitesi, çerez kullanan bir sitedir. çerez; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya sabit diskinde saklanan ve cihazın tespit edilmesini sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

https://seibusilverstone.com çerezleri; tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları aracılığıyla topladığı bilgileri saklar.

Sitelerimizde iki tür çerez kullanıyoruz: oturum çerezleri ve kalıcı çerezler. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir ve yalnızca tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler siz onları silene veya süreleri dolana kadar sabit diskinizde kalır (çerezlerin cihazınızda ne kadar süre kalacağı çerezin “ömrüne” bağlıdır).

https://seibusilverstone.com çerezleri; Yaptığınız seçimleri hatırlamak ve web sitesini/mobil uygulamayı kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, şifrenizi kaydederek web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun her zaman açık kalmasını sağlayan ve böylece sizi her ziyaretinizde birden fazla kez şifre girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve siteye daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içermektedir. /mobil uygulama.

https://seibusilverstone.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulamada hangi içeriği görüntülediğiniz ve web sitesini nasıl kullandığınız dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için ziyaretinizin süresi gibi. /mobil uygulama. için kullanır.

https://seibusilverstone.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitelerini, mobil uygulamalarını ve/veya sitenin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunmak için “reklam teknolojisini” kullanabilir. Reklam teknolojisi, size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalara yaptığınız önceki ziyaretlerinize ilişkin bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi için tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Seibu Silver Stone ayrıca Google, Inc.’i de içeriyor. Google Analytics tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Çerezler, kullanıcıların web sitesi,

4) SEİBU SİLVER STONE KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIR?

Seibu Silver Stone, kişisel bilgilerinizi mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçüde kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, ifşa edebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve üçüncü kişilere işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

Adres ve iletişim için gerekli diğer bilgileri kaydetmek,

Mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddelerinin koşulları, güncel durumu ve güncellemeleri hakkında müşterilerimizle iletişim kurarak gerekli bilgileri sağlamak,

Elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamda işleme esas olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Adres ve iletişim için gerekli diğer bilgileri kaydetmek,

Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak, ilgilerini çekebilecek ürünlerimiz hakkında “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” bilgilendirmek, kampanyaların iletişimini yapmak,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitelerinden ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanımak ve müşteri ortamı analizinde kullanmak, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, anlaşmalı olduğumuz firmalar aracılığıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda anketler düzenlemek. şirketler. kurumlar,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla müşterilerimize önerilerde bulunabilmek ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimize ilişkin müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ilgili mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak,

5) SEİBU SİLVER STONE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

Seibu Silver Stone ile paylaşılan kişisel veriler Seibu Silver Stone’un gözetimi ve kontrolü altındadır. Veri sorumlusu olarak Seibu Silver Stone, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması için gerekli organizasyonun kurulması ve teknik tedbirlerin alınması ve uyumlaştırılması sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğine ilişkin uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik olarak sızma testleri yapılmakta olup, veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilmenizi isteriz.

6) Seibu Silver Stone KİŞİSEL VERİLERİMİZİ PAYLAŞIYOR MU?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, müşterilerimizin rızası çerçevesinde gerçekleşmekte olup, kural olarak müşterilerimizin kişisel verileri, onların rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak hukuki yükümlülüklerimiz gereği ve bunlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz mahkemeler ve diğer kamu kurumlarıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sağlanması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin kontrol edilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Verilerin üçüncü kişilere aktarımı sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınır. Ancak kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikaları nedeniyle üçüncü kişinin sorumluluğunda olan risk alanında meydana gelen ihlallerden Seibu Silver Stone sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz https://seibusilverstone.com hissedarlarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere iş birliği içinde olduğumuz program ortağı kurum ve kuruluşlarla ve yurt içinde paylaşılmaktadır. Müşterilerimizle bulutta ve ticari olarak veri depolama hizmeti aldığımız yabancı kişi ve kuruluşlar. Elektronik mesaj gönderimi konusunda anlaşmalı olduğumuz yerli/yabancı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi, anlaşmalı olduğumuz bankalarımız ve çeşitli yerli ve yabancı acenteler, reklam şirketleri ve anket şirketleri ve diğer yerli/yabancı üçüncü kişilerle. Sizlere daha iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çeşitli pazarlama faaliyetleri.

7) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK uyarınca kişisel verileriniz;
  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Eksik/yanlış işlenmişse resim talep etme,
  6. KVKK’nın 7. maddesi koşulları çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı üçüncü kişiye yukarıda belirtilen hükümlerin bildirilmesini isteme (d) ve (e) yapılandırılmıştır,
  8. Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesinden kaynaklanan olumsuz sonuçların önlenmesi,
  9. KVKK’ya aykırı olarak koruyucu sınıra zarar verilmesi halinde zararın giderilmesini talep etme hakkını saklı tutmak istiyor.
8) KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLERDEN NASIL BİLGİ ALABİLİRİM?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar https://seibusilverstone.com’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişiklikler olması durumunda sayfamızdaki bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi, kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi bilmenizi isteriz. onu takip et. Bu sayfada herhangi bir zamanda güncelleme yapılabilir.

9) VERİLERİN GÜNCEL VE ​​DOĞRU OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

https://seibusilverstone.com, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğüne sahiptir. Bu kapsamda https://seibusilverstone.com’un mevcut mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin https://seibusilverstone.com ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. en/. Verilerinizin herhangi bir şekilde değişmesi halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10) SEİBU SİLVER STONE KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA SORU SORMAK İSTER MİSİNİZ?

Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bize [email protected] adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Shopping Cart