K.V.K.K

Kişisel Veri Koruma Metni

SEİBU SİLVER STONE Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme ve Rıza Formu

Değerli Müşterilerimiz, SEİBU SİLVER STONE olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, işlemenin amaçları, hukuki sebepleri, toplama yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla toplandığı ve KVKK kapsamında tarafınıza tanınan haklar, Ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler ile şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veri. konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK uyarınca internet sitemiz üzerinden bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, “ www.seibusilverstone.com (“Web Sitesi”) ve Veri Sorumlusu olarak diğer kanallarımız aracılığıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız çerçevesinde ve KVKK’da açıklanan; kaydedilebilir, saklanabilir, muhafaza edilebilir, güncellenebilir, yeniden düzenlenebilir, KVKK’da sayılan hallerde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilir, aktarılabilir, paylaşılabilir, sınıflandırılabilir, anonim hale getirilebilir ve başka şekillerde işlenebilir.

Bu kapsamda sistemimiz kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin, hassas kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, yukarıda sayılanların KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve diğer işlemlere açıkça muvafakat etmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

 • Müşterilerimizi daha yakından tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,
 • Müşterilerimizle iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi faaliyet ve süreçlerinin işletilmesi,
 • Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklifler sunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetinizi ölçmek,
 • Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik analiz ve profil çalışmaları,
 • Web sitemizdeki onay kutusunu kullanarak onay vermeniz halinde size ticari elektronik iletiler göndermek.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki yöntemlerle toplanabilecektir:

 • Elektronik veya fiziki olarak dolduracağınız üyelik formu,
 • Üyelik veya giriş sırasında web sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • Bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz web sitelerimizdeki veya üçüncü taraf web sitelerindeki iletişim formları,
 • Online alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler, mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimizle imzaladığınız çeşitli sözleşmeler ve şirketimize gönderdiğiniz e-posta, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen veya üyelik programı sürecinin herhangi bir aşamasında şirketimize destek veren üçüncü taraf şirket(ler),
 • Çalışanlarımız dahil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezimiz,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Pazar araştırma şirketleri ve müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik şirketler ve programlar,
 • Üyelik sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Bayilerimiz, gelecekteki bayilerimiz ve diğer satış ağlarımız.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ürün ve hizmet sağlama süreçlerimiz kapsamında Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabilecek olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere; Verdiğimiz hizmetin amaçları doğrultusunda aşağıdaki kişilere devredilebilir:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, performans yardımcılarımız, bayilerimiz ve taşeronlarımızla verdiğimiz hizmetin amacı doğrultusunda,
 • Kullandığımız bilgi teknolojileri, yurt içi veya yurt dışında bulunan sunucular, bu sunucu desteğini sağlayan firmalar ve fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kurumlar nedeniyle,
 • Şirketimiz adına veri işleyen şirketler, müşteri memnuniyeti ölçümü ve profil oluşturma desteği sağlamakta, SMS, mailing ve arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken satış ve pazarlama alanlarında destek sağlamaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Silinmesini veya yok edilmesini amaç, süre ve meşruiyet ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı “e-posta adresine göndererek şirketimize iletebilirsiniz.” [email protected] “.

Veri kontrolü: SEİBU SİLVER STONE

E-posta Adresi: info@seibusilverston.com

Ticari Elektronik İleti Onayı:

SEİBU SİLVER STONE olarak ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımız hakkında sizi e-posta, SMS ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla bilgilendirebilmek için iletişim izninizi rica ediyoruz.

Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım, geçmişte paylaştığım ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerim SEİBU SİLVER STONE tarafından reklam, kampanya, avantajlar, haberler sunmak amacıyla işlenmektedir. ve KVKK ve KVKK kapsamındaki benzeri avantajlar. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle elektronik ortamda iletişime geçilmesine açık rızamı, ” www.seibusilverstone.com ” veya mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza temsilcisi ile paylaşarak.

Shopping Cart